สินค้า > Tree Pay

รายละเอียดสินค้า

 

ระบบชำระเงินออนไลน์ Tree Pay

 

Online Payments Gateway

เพิ่มช่องทางการชำระเงินออนไลน์ ผ่านระบบชำระเงินของ ทรี เพย์
ที่สามารถรองรับได้ทั้งบัตรเครดิตและบัตรเดบิต การชำระผ่านตู้เอทีเอ็ม
และเคาน์เตอร์บริการต่างๆ และการหักบัญชีอัตโนมัติ

 

 

 

 

 

ชำระเต็มผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต

ร้านค้าสามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตและเดบิต โดยทำธุรกรรมผ่านหน้ารับชำระเงินของ ทรี เพย์ หรือระบบ Tokenization ซึ่งช่วยลดปัญหาหน้าขาวจากการเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์

 

ชำระผ่านตู้เอทีเอ็ม และเคาน์เตอร์บริการ

ทรี เพย์ เพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารต่างๆ รวมถึงการชำระผ่านเคาน์เตอร์ผู้ให้บริการ เช่น mPay, Lawson108, Tops Market และอื่นๆ

 
 

ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

ร้านค้าสามารถให้บริการผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการผ่านธนาคารฯผู้ออกบัตรที่ร่วมรายการ

 

ชำระผ่านบริการหักบัญชีอัตโนมัติ

ชำระผ่านธนาคารผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง โดยไม่จำเป็นต้องกรอกรหัสหรือยอดเงินใดๆ

 

 

 
 

ชำระผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์
มือถือ

เพิ่มช่องทางการชำระผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ MY by CAT ทั้งระบบเติมเงินและระบบรายเดือน ให้กับร้านค้าผู้ให้บริการด้าน Digital Content

 

 

 

 

ชำระผ่านเครื่องรูดบัตร TP MY Pay

เพิ่มช่องทางการชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
ด้วยเครื่องรูดบัตรเคลื่อนที่แบบพกพา (mPOS)
เพียงเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับโทรศัพท์มือถือของทุกเครือข่าย

คุณสมบัติเด่น

 • รองรับการทำรายการการขาย การยกเลิก และการขอคืนเงิน
 • รองรับการใช้งานได้หลายบัญชีของผู้ใช้งาน
 • รองรับระบบผ่อนชำระรายเดือน
 • รองรับระบบล็อควงเงินชั่วคราว

 

 

 

ระบบสะสมแต้ม TP Point และ สมาร์ท สแตมป์

รองรับระบบสมาชิกสำหรับการสะสมคะแนน สำหรับการชำระด้วยคะแนนแทนเงินสด การทำรายการส่งเสริมการขายหรือการประชาสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยี สมาร์ท สแตมป์ ทั้งบนเว็ป ไซต์และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ

 

 

 

 

 

ระบบชำระเงินออนไลน์ Tree Pay ดีกับร้านค้าของคุณยังไง..?

 

 

การันตีด้วยระบบความปลอดภัยสูงสุด ทุกรายการ

PCI DSS นั้นเป็นมาตรฐานหลัก ที่ได้ถูกออกแบบโดย Payment Card Industry Security Standards Council หรือ PCI SSC มาเพื่อควบคุมการใช้งานข้อมูล ของผู้ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรเงินสด เพื่อเข้ามาช่วยในการป้องกันการใช้งานข้อมูลบัตรอย่างเหมาะสม และเพื่อลดการเกิดการฉ้อโกงการใช้จ่ายผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะรวมถึงบัตรประเภท Visa, MasterCard, American Express, Discovery และ JCB

ชำระผ่านตู้เอทีเอ็ม และเคาน์เตอร์บริการ

ทรี เพย์ เพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารต่างๆ รวมถึงการชำระผ่านเคาน์เตอร์ผู้ให้บริการ เช่น mPay, Lawson108, Tops Market และอื่นๆ

 
 

Bank-Grade Security

ด้วยมาตรฐาน PCI DSS ระดับ 1 เวอร์ชั่น 3.2 ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดสำหรับการจัดการและบริหารข้อมูล

Flawless Settlement

ระบบลดความผิดพลาดของรายการ ทำให้ร้านค้าได้รับการโอนชำระเงินที่ตรงเวลา ซึ่งถูกทดสอบแล้วว่ามีความแม่นยำกว่า 99.98% จากจำนวนรายการมากกว่า 2.4 ล้านรายการต่อวันในประเทศเกาหลี โดยบริษัท NHN KCP Corp.

 
 

Risk Management Solutions

เพิ่มระบบคัดกรองข้อมูลเพื่อลดความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมทุจริต

Marketing Support

การสนับสนุนการร่วมกิจกรรมทางการตลาดประเภทต่างๆกับร้านค่า เพื่อเพิ่มและรักษายอดขายอย่างต่อเนื่อง เช่น การส่ง SMS แจ้งรายการส่งเสริมการขาย การทำแคมเปญพิเศษ และอื่นๆ

 
 

99.5 % continuity

มั่นใจถึงความต่อเนื่องของระบบที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา และมีระบบสำรองข้อมูลที่พร้อมสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง

Customized Management Portal Services

การตรวจสอบการทำธุรกรรม การวิเคราะห์และประเมินผล สำหรับความหลากหลายช่องทางการชำระเงินประเภทต่างๆ ผ่านระบบการบริหารจัดการข้อมูลของ ทรี เพย์ (Tree Pay Report Portal)

 

 

 

 

 

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการสมัครบริการ ทรี เพย์

ประเภทธุรกิจ: กรณีนิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด, หนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล, พร้อมวัตถุประสงค์โดยต้องจดทะเบียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน* (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ/ผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 20 ปีขึ้นไป)
 • กรณีชาวต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทำงาน (work permit) ที่ยังไม่หมดอายุ
 • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ซึ่งออกให้โดยกรมสรรพากร
 • สำเนาบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (เป็นบัญชีในนามบริษัท) สำหรับรับเงินโอนจาก ทรี เพย์
 • สำเนาหนังสือรับรองการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่าง หนังสือรับรองเกี่ยวกับเภสัชกรรม, หนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอาง เป็นต้น)
 • สำเนาสรุปรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

 

 

ประเภทธุรกิจ: กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า โดยจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของธุรกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (เป็นบัญชีในนามร้านค้าหรือเจ้าของกิจการ) สำหรับรับเงินโอนจาก ทรี เพย์
 • สำเนาหนังสือรับรองการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่าง หนังสือรับรองเกี่ยวกับเภสัชกรรม, หนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอาง เป็นต้น)
 • สำเนาสรุปรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ซึ่งออกให้โดยกรมสรรพากร

 

 

“ เมื่อใช้บริการของ Tree Pay จะไม่มีข้อจำกัดสำหรับการรับชำระเงินอีกต่อไป ”

 

 
สินค้าใกล้เคียง

MC Payment

MC Payment
ระบบชำระเงินออนไลน์ ที่เชื่อมต่อได้ทุกช่องทาง มาตรฐานความปลอดภัยจากสิงค์ไปร์
฿0.00

EDC All in One

EDC All in One
เครื่อง EDC ที่ให้บริการชำระเงินด้วยฟังก์ชั่นที่หลากหลาย ครบทุกช่องทาง จบในเครื่องเดียว
฿0.00

GB Prime Pay

GB Prime Pay
ระบบชำระเงินสำหรับร้านค้าอออนไลน์ ที่ช่วยยกระดับธุรกิจของคุณ
฿0.00

WeChat Pay

WeChat Pay
เพิ่มช่องทางการตลาด ขายของกับนักท่องเที่ยวจีนได้ง่ายขึ้น ผ่าน WeChat Pay
฿0.00
CopyRight © 2021 WEBPAKGROUP.COM All Rights Reserved.